Sabah

Sabah Al-Zubeidi

Sabah Al-Zubeidi ,Irački pesnik, pisac i slobodni novinar. Piše na srpskom i arapskom. Rođen 12.11.1956. godine u gradu Al Amari na jugu Iraka. direktor Mesopotamia Media Center , direktor Mesopotamia Cultural Center. Email : sabahalzubeidi@yahoo.com

Pages: 1 2 Next

Najkomentarisanije objave

  1. MOJA OSTAJEŠ – Sabah Al-Zubeidi — 2 comments

Author's posts

Pesnički konkurs MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2018.“.

Kulturni centar Mesopotamija – Beograd, Srbija
R A S P I S U J E
Pesnički konkurs MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2018.“.
مهرجان ميزوبوتاميا العالمي للشعر 2018
USLOVI KONKURSA:
Tema je slobodna.
Ne postoji starosna granica za ušesnike.
Konkurs je otvoren od 21.07.2018 do 31.08.2018. godine.
Svi pesnici šalju po jednu pesmu dužine do 32 stiha. Konkursna komisija neće razmatrati radove koji nemaju slova sa kvačicama (č,ć,ž,š,đ ako su pisana latiničnim pismom ili nj-њ, lj-љ ako su pisani ćiriličnim pismom), kao i radove koji prelaze 32 redova, sa proredima.
Pesnici pesme šalju na sledećim maternjim jezicima: srpski ( ćirilićno i latinično pismo) , hrvatski, hrvatsko- srpski ili srpsko-hrvatski i na BHS jeziku regiona. Ostali pesnici koji govore jezicima iz bivše Jugoslavije i jezicima manjina sa ovih prostora, pesmu šalju na maternjem jeziku.
Poziv je otvoren za sve pesnike iz bivše Jugoslavije kao i za pesnike iz ostalih zemalja širom sveta.
Pesme moraju biti autorske.
Za originalnost i sadržaj pesama, kao i štamparske greške, Kulturni centar Mesopotamija – Beograd, ne snosi odgovornost.
Troškove dolaska / odlaska i boravka u Beogradu za vreme festivalu snose pesnici..
Konkursna komisija će proglasiti tri pobedničke pesme koje će biti i nagrađene.
Takođe biće zahvalnice i pohvalnice za kniјževne klubove i drugu koji će biti prisutni tog dana na festivalu.
Sve pesme moraju pored imena pesnika da imaju i adresu autora, grad i državu u kojoj žive i državljanstvo kao i kontakt telefon i elektronskom adresom.
Pesme se šalju u Wordu 2003-2007 ili PDF formatu i dostaviti isključivo u elektronskoj formi, ne dolazi u obzir poslati preko fb. Obavezno napisati u naslovu mejla Mesopotamija 2018 na adresu:
sabahalzubeidi@yahoo.com
Za učešće obavezna je kotizacija u iznosu od 600,00 dinara po autoru,
Kotizaciju možete izvršiti
U Srbiji:
Nalog za uplatu
Šifra plaćanja : 189
Valuta : RSD
Iznos : = 600,00
Račun primaoca : 265-5117702-61 Raiffeisen BANK
Svrha uplate : uplata za zbornik “Mesopotamija 2018.”
Primalac : Sabah Al-Zubeidi
Za uplate iz inostranstva kotizacija iznosi 5 € + 10 € za poštarinu = 15 €
preko Western Union-a:
Sabah Al-Zubeidi
Meštrovićeva 44/16
11010 Beograd, Serbia
Mob. Tel. : +381644418423
Svakom autoru pripada po jedan primerak Zbornik koji će moći da se preuzme lično dok će svima koji ne mogu lično preuzeti svoj primerak, isti biti poslat poštom, s tim da poštarinu plaća primalac.
Molim Vas da radove i kotizaciju pošaljete što pre.
Imena učesnika , tačan termin i lokaciju održavanja MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2018.“., biće naknadno blagovremeno objavljen.
Takođe u festivalu biće predstavljanje LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE.
Za sve eventualna pitanja dostupan je mail:
sabahalzubeidi@yahoo.com
Srdačno se zahvaljujem na saradnji…
S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
direktor Kulturnog centra Mesopotamija – Beograd, Srbija

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/58186

Zbornik poezije „ BOŽANSTVENA ŽENO “

Zbornik poezije „ BOŽANSTVENA ŽENO “
Kulturni center Mesopotamija – Beograd, Srbija povodom 8 marta 2018., poziva vas da ušetvujujete u zborniku poezije „ BOŽANSTVENA ŽENA “.
Uslovi ušešća:
1. Tema je žena ili ljubavna pesma.
2. Svaki autor može poslati jednu pesmu, ne dužu od 32 stihova; pesme slati u Wordu, (Times New Roman, font slova 12, prored 1.5) latinica, ili ćirilica, razume se, sa karakterestičnim slovima: ć,č,š,ž,đ i (makedonskim, slovenačkim , sa prevodom. Uz pesmu treba poslati i prevod na srpski jezik).
3. Pravo učešća imaju pesnici sa prostora bivše Jugoslavije, bez obzira na starosno doba i mesto prebivališta kao i za pesnike iz ostalih zemalja širom sveta. Svi pesnici širom sveta šalju pesmu na maternjem jeziku uz srpski prevod.
4. Za učešće na zborniku obavezna je kotizacija u iznosu od 500,00 dinara po autoru,
Kotizaciju možete izvršiti
U Srbij:
Nalog za uplatu
Šifra plaćanja : 189
Valuta : RSD
Iznos : = 500,00
Račun primaoca : 265-0000005117702-61 Raiffeisen BANK
Svrha uplate : uplata za zbornik „ BOŽANSTVENA ŽENO “.
Primalac : Sabah Al-Zubeidi
5. Pesme poslati isključivo na mail: sabahalzubeidi@yahoo.com . Obavezno napisati u naslovu mejla ZA ZBORNIK „ BOŽANSTVENA ŽENO “ a ne dolazi u obzir poslati preko fb.
6. Radove potpisati punim imenom i prezimenom, sa adresom stanovanja i kontakt telefonom.
7. Uz radove dostaviti dokaz o uplati kotizacije.
8. Učesnicima se ne plaća autorsko pravo, a radovi se ne vraćaju.
9. Poziv traje od 05.01.2018. do 05.02.2018.
10. Zbornik će biti promovisan u martu 2018.. .Imena učesnika , tačan termin i lokaciju održavanja promocije zbornika, biće naknadno blagovremeno objavljen.
11.Svakom autoru pripada po jedan primerak Zbornik koji će moći da se preuzme na promociji dok će svima koji ne mogu lično preuzeti svoj primerak, isti biti poslat poštom, s tim da poštarinu plaća primalac.
Za sve eventualne sugestije i pitanja dostupan je mail: sabahalzubeidi@yahoo.com.
Srdačno se zahvaljujem na saradnji…
S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
direktor Kulturnog centra Mesopotamija – Beograd, Srbija.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/56769

Pesnički konkurs MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2017.“.

Kulurni centar Mesopotamija – Beograd, Srbija
i
Književni klub „ GILGAMEŠ “ – Beograd, Srbija
R A S P I S U J U
Pesnički konkurs MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2017.“.
USLOVI KONKURSA:
Tema je slobodna.
Učešće na konkursu se ne plaća.
Konkurs je otvoren od 18.03.2017 do 18.05.2017. godine.
Svi pesnici šalju po jednu pesmu dužine do 32 stiha. Konkursna komisija neće razmatrati radove koji nemaju slova sa kvačicama (č,ć,ž,š,đ ako su pisana latiničnim pismom ili nj-њ, lj-љ ako su pisani ćiriličnim pismom), kao i radove koji prelaze 32 redova, sa proredima.
Pesnici pesme šalju na sledećim maternjim jezicima: srpski ( ćirilićno i latinično pismo) , Hrvatski, hrvatsko- srpski ili srpsko-hrvatski i na BHS jeziku regiona. Ostali pesnici koji govore jezicima iz bivše Jugoslavije i jezicima manjina sa ovih prostora, pesmu šalju na maternjem i prevodom na srpskom.
Poziv je otvoren za sve pesnike iz bivše Jugoslavije kao i za pesnike iz ostalih zemalja širom sveta.
Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju.
Troškove dolaska / odlaska i boravka u Beogradu za vreme festivalu snose pesnici..
MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2017.” , koji se održava u Beogradu . Imena učesnika , tačan termin i lokacija održavanja, biće naknadno blagovremeno objavljena.
Konkursna komisija će proglasiti tri pobedničke pesme koje će biti i nagrađene.
Takođe biće zahvalnice i pohvalnice za kniјževne klubove i drugu koji će biti prisutni tog dana na festivalu.
Pesme se šalju u Wordu 2003-2007 ili PDF formatu na sledeći mail.
Email (za konkurs):
sabahalzubeidi@yahoo.com
Napomena:
Sve pesme moraju pored imena pesnika da imaju i adresu autora, grad i državu u kojoj žive i državljanstvo kao i kontakt telefon .
Ne postoji starosna granica za ušesnike.
Takođe u festivalu biće predstavljanje prvog broja časopisa GILGAMEŠ i LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE.
O datumu , mestu i vremenu održavanja MEĐUNARODNOG FESTIVALA POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2017.“ predstavljanje časopisa GILGAMEŠ i LEKSIKONA SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE i odabranih autora biće održano u Beogradu, o detaljima ćete biti blagovremeno obavešteni.
Za sve eventualna pitanja dostupan je mail:
sabahalzubeidi@yahoo.com
Srdačno se zahvaljujem na saradnji…
S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
direktor Kulurnog centra Mesopotamija – Beograd, Srbija
i
Predsednik Književnog kluba „ GILGAMEŠ “ – Beograd, Srbija

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/54213

LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE

LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE
معجم الشعراء المعاصرين من جمهورية صربيا
Književni klub „ GILGAMEŠ“ – Beograd, pristupio je realizaciji projekta pod nazivom: „ LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE“ dvojezično na: srpskom, kao i prevod svih pesama na arapskom jeziku.
Predstavljanje LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE i odabranih autora biće održano u Beogradu, o detaljima ćete biti blagovremeno obavešteni.
Treba poslati jednu pesmu, ne dužu od 24 stihova; pesme slati u Wordu, (Times New Roman, font slova 12, prored 1.5) jezik – srpski – latinica, ili ćirilica, razume se, sa karakterestičnim slovima: ć,č,š,ž,đ i. Tema je slobodna.
Pesme moraju biti autorske.
Za originalnost i sadržaj pesama, kao i štamparske greške, Književni klub „ GILGAMEŠ“ – Beograd, ne snosi odgovornost.
Pravo učešća imaju pesnici iz Republike Srbije, i državljani Srbije koji žive van Repulike Srbije bez obzira na starosno doba i mesto prebivališta.
Pesme dostaviti isključivo u elektronskoj formi na adresu:
sabahalzubeidi@yahoo.com
Kotizacija može izvršiti:
Nalog za uplatu
Šifra plaćanja : 189
Valuta : RSD
Iznos : = 1.000,00
Račun primaoca : 265-0000000367550-53 Raiffeisen BANK
Svrha uplate : uplata za leksikon.
Primalac : Sabah Al-Zubeidi
Svi autorski radovi biće objavljeni zajedno sa autorskim radom na srpskom i prevodom na arapski.
Radove potpisati punim imenom i prezimenom, adresom, brojem telefona i elektronskom adresom.
Radove poslati najkasnije od 21.05.2015.g. do 20.06.2015.g. sa naznakom ”za Leksikon ”.
Svima koji ne mogu lično preuzeti svoj primerak, isti biti poslat poštom, s tim da poštarinu plaća primalac.
Molim Vas da radove i kotizaciju pošaljete što pre.
Za sve dodatne informacije obratiti se na imejl :
sabahalzubeidi@yahoo.com
S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
Predsednik kluba

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/47936

KONKURS „ NEK’ ŽIVI LJUBAV “

KONKURS „ NEK’ ŽIVI LJUBAV “
Književni klub „ GILGAMEŠ“ – Beograd, Srbija. , u okviru svojih književnih aktivnosti i u čast osnivanja kluba, raspisuje KONKURS „ NEK’ ŽIVI LJUBAV “.
Uslovi konkursa:
1. Konkurs je tematski.
2. Svaki autor može poslati jednu pesmu, ne dužu od 32 stihova; pesme slati u Wordu, (Times New Roman, font slova 12, prored 1.5) latinica, ili ćirilica, razume se, sa karakterestičnim slovima: ć,č,š,ž,đ i (makedonskim, slovenačkim , sa prevodom. Uz pesmu treba poslati i prevod na srpski jezik).
3. Pravo učešća imaju pesnici sa prostora bivše Jugoslavije, bez obzira na starosno doba i mesto prebivališta.
4. Za učešće na konkursu obavezna je kotizacija u iznosu od 500,00 dinara po autoru,
Kotizacija može izvršiti
U Srbiji
Nalog za uplatu
Šifra plaćanja : 189
Valuta : RSD
Iznos : = 500,00
Račun primaoca : 265-0000000367550-53 Raiffeisen BANK
Svrha uplate : uplata za zbornik
Primalac : Sabah Al-Zubeidi
Van Srbija
Kotizacija se može izvršiti na moje ime i to je 10 Euro preko Western uniona ( 10 Euro su za 1 zbornik + troškovi poštarine) i takođe ćete dobiti zajedno i besplatan 1 primerak prvi broj časopisa GILGAMEŠ i besplatno člansku kartu kluba.
Sabah Al-Zubeidi
Meštrovićeva 44/16
11010 Beograd – Srbija
Mob.tel. + 38161 2643013
5. Pesme poslati isključivo na mail: sabahalzubeidi@yahoo.com . Obavezno napisati u naslovu mejla ZA ZBORNIK a ne dolazi u obzir poslati preko fb.
6. Radove potpisati punim imenom i prezimenom, sa adresom stanovanja i kontakt podacima.
7. Uz radove dostaviti dokaz o uplati kotizacije.
8. Učesnicima konkursa se ne plaća autorsko pravo, a radovi se ne vraćaju.
9. Konkurs traje do 16.11.2014.
10. Zbirka će biti promovisana 27.12.2014.
11.Svakom autoru pripada po jedan primerak Zbirke koji će moći da se preuzme na promocija dana 27.12.2014., dok će svima koji ne mogu lično preuzeti svoj primerak, isti biti poslat poštom, s tim da poštarinu plaća primalac. Takođe će dobiti besplatno i prvi broj časopisa za književnost, kulturu i umetnost ” GILGAMEŠ ” i besplatno člansku kartu kluba.
Za sve eventualne sugestije i pitanja dostupan je mail: sabahalzubeidi@yahoo.com.
S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
Predsednik kluba
Gilgameš

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/44890

Promocija zbornika Mesopotamija – Međunarodni dan poezije 2012, 2013 i 2014

10277755_10202111427763462_3386267867274255784_nPromocija zbornika Mesopotamija – Međunarodni dan poezije 2012, 2013 i 2014
Poštovani prijatelji!
Pozivamo vas na promociju zbornika Mesopotamija – Međunarodni dan poezije 2012, 2013 i 2014 koja će se održati u ponedeljak 30.06.2014. u 17 h , u Kulturnom centru “ Nea Pangea , Beograd, Crnogorska 8 ( kod Brankovog mosta ).
Biće nam drago i unapred se radujemo susretu sa Vama koji ste učestvovali u stvaranju ovih prelepih zbornika , takođe pozivamo sve ljubitelje pisane reči, književnike, umetnike i ostale građane da prisustvuju ovom kulturnom događaju.
Biće i dodela zahvalnica , specijalna priznanja i nagrade…
Tokom večeri IZNENAĐENJA za prisutne !
Nastaviti čitanje

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/42729

Pesnički konkurs Mesopotamija – Međunarodni dan poezije 2014

III INTERNACIONALNI POETSKI DAN 2014. – BEOGRAD, SRBIJA

Kulturni Centar Mesopotamija – Beograd, Srbija

RASPISUJE

Pesnički konkurs Mesopotamija – Međunarodni dan poezije 2014

MESOPOTAMIA INTERNATIONAL POETRY DAY 2014

objavljujemo pesnički konkurs MESOPOTAMIA INTERNATIONAL POETRY DAY 2014 , koji se održava dana 03.05.2014. godine u Beogradu .Imena učesnika , tačan termin i lokaciju održavanja Dana, biće naknadno blagovremeno objavljena. Konkurs je otvoren od 23.12.2013 do 15.03.2014. godine. Poziv je otvoren za sve pesnike iz bivše Jugoslavije kao i za pesnike iz ostalih zemalja širom sveta.

USLOVI KONKURSA:

Svi pesnici šalju po jednu pesmu dužine od 12 do 24 reda .

Tema je slobodna.

Pesnici pesme šalju na sledećim maternjim jezicima: srpski( ćirilićno i latinično pismo) ,Hrvatski, hrvatsko- srpski ili srpsko-hrvatski i na BHS jeziku regiona. Ostali pesnici koji govore jezicima iz bivše Jugoslavije i jezicima manjina sa ovih prostora, pesmu šalju na maternjem i prevodom na srpskom.

Obavezna kraća biografija autora.

Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju.

Troškove dolaska/odlaska i boravka u Beogradu snose pesnici .

Žiri će proglasiti dana 03.05.2014 pet pobedničkih pesama iz kategorije do 18 godina i pet pobedničkih pesama preko 18 godina koje će biti i nagrađene .

Takođe biće zahvalnice i pohvalnice za kniјževne klubove i drugi koji će biti prisutni tog dana .

 

Pesme se šalju u Wordu 2003-2007 ili PDF formatu na sledeći mail.

Email  (za konkurs):

mesopotamia.culturalcenter@yahoo.com

Napomena:

Sve pesme moraju pored imena pesnika da imaju i adresu autora, grad i državu u kojoj žive i državljanstvo kao i kontakt telefon .

Obavezno dolazak pesnika i lično učestvovati i ne dolazi u obzir čitanje pesme pesnika koji nije u mogućnosti da učestvuje.

Ponovimo da nije dovoljno samo poslati pesmu nego obavezno doći i učestvovati i ne očekivati  rezultat dok ne budete došli i učestvovali u manifestaciji i da konkurs ima takmičarski karakter tj. treba svi koji su poslali svoje poezije da dođu lično da učestvuju u takmičenju.

Dana 03.05.2014 biće dodeljen zbornik za učesnike za 2012 i 2013. To jest pesnici koji su dolazili i učestvovali lično na manifestaciji 2012 i 2013.

Ne postoji starosna granica za ušesnika.

*****

Sabah Al-Zubeidi

direktor kulturni centar Mesopotamija

Beograd – Srbija

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/41597

Promocija knjige Sabah Al-Zubeidia “Odlazak”

Pozivamo vas da prisustvujete promociji knjige pesama Sabaha Al Zubeidija, u utorak 12. marta u 18 sati, u Art klubu Centra za kulturu “Sirmiumart”- Sremska Mitrovica . Dobro nam došli!
odlazak

Sabah 5 knjiga 2

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/37696

ORHIDEJA

ORHIDEJA

Pesnik : Sabah Al-Zubeidi

 

katarina - ohridejaU jednom jesenjem predvečerju

Banu preda me svojim obrazima

Obojenim bojom proleća

Pokaza se svojim stasom

Kao cvet orhideje

I likom zvezde slatkog glasa

U nemoj noći.

Kao Šeherezada

Kad je pričala Šehrijaru

Priče hiljadu i jedne noć

Preduhitrila me je

Pozdravom na mom jeziku

I – stade reč u mojim ustima !

No , jezik mi priskoči upomoć

Rekoh joj : govoriš mojim jezikom !?

Odgovori : pomalo.

Rekoh joj : kako se zoveš ?

Reče : Katarina.

Rekoh : lepo ime

Slava Bogu Stvoritelju.

*****

Beograd

12.12.2012.godine.

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/35022

Promocija knjige Sabah Al-Zubeidia “Odlazak”,Novi Sad

Promocija knjige Sabah Al-Zubeidia “Odlazak”,Novi Sad

Promocija knjige Sabah Al-Zubeidia “Odlazak” biće održana 08.12. 2012. od 16:00 h u Novom Sadu, u prostorijama Mesne zajednice “ Narodnih heroja “ , ul. Majevička 2B.

Sabah Al-Zubeidi irački je pesnik, pisac i slobodni novinar. Piše na srpskom i arapskom jeziku. U Beograd je došao 1977. godine na studije. Po zanimanju je agronom. Pisanjem se bavi još od detinjstva a još od leta 1970. objavljuje pesme po arapskim i iračkim časopisima i novinama. Piše ljubavnu i rodoljubivu poeziju.

Živi i stvara u Beogradu. Oženjen je srpskom državljankom sa kojom ima ćerku i unuče.

U programu će učestovati:

Sabah Al-Zubeidi – Autor

Gordana Jović – recitator Sabahovih pesama,

SSK Stojan Simić Krpica – Voditelj programa,organizator ove večeri, recitator Sabahovih pesama,

U toku večeri promotivna cena knjige – 300 dinara.

Povrh svega očekuju vas mnogobrojna iznenađenja.

*********

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/34879

,,VEČE SA PRIJATELJIMA ,,

,,VEČE SA PRIJATELJIMA ,,

” امسية مع الاصدقاء “

DANA 07 . 12. 2012. god. U 18 h u sali KIC “Lukijan Mušicki “ ul, Novosadska 324 u Temerinu, biće održano ,,VEČE SA PRIJATELJIMA ,, U ORGANIZACIJI SREDNJE ŠKOLE ,, LUKIJAN MUŠICKI ,, IZ TEMERINA

GOSTI VEČERI:

– SABAH AL- ZUBEIDI – Irački pesnik, pisac i slobodni novinar

– OLGA LUKICH – Akademska slikarka iz Rusije

– ELENA STANISAVLJEVIĆ – profesor klavira i gitare iz Rusije

– TINA ORIENTAL  + Škola orijentalnog plesa AZAR – Novi Sad.

Voditelji programa su učenici škole

Ceo program će biti realizovan na četiri jezika: – srpskom,mađarskom,ruskom i arapskom.

Dobro ste nam došli – WELCOME.
*********

” امسية مع الاصدقاء  “

ستقيم اعدادية ” لوكيان موشيتسكي ” المهنية بمدينة تيمرين حفلا ادبيا وفنيا تحت شعار ” امسية مع الاصدقاء ”  يوم الجمعة المصادف 07.12.2012 وفي تمام الساعة السادسة عصرا وعلى قاغة المركز الثقافي والاعلامي في المدينة وسيكون ضيوف الامسية كلا من :

  1. الشاعر والكاتب والاعلامي العراقي صباح سعيد الزبيدي حيث سيلقي فصائده وباللغتين العربية والصربية والتي اصدرها ضمن مجموعته الشعرية الجديدة الرحيل.
  2. الرسامة الاكاديمية الروسية اولغا لوكيتش وستقدم لوحاتها الفنية الجدارية واعمالها اليدوية
  3. استاذة البيانو والقيثار الروسية ايلينا ستانيسافليفتش وستقدم مقاطع موسيقية روسية وصربية
  4. تينا الشرق مع مدرسة آزار للرقص الشرقي وستقدم فواصل من الرقص الشرقي والعربي

هذا وستقوم تلميذات الاعدادية بادارة وتقديم برنامج الامسية والذي سيكون باربع لغات وهي الصربية والمجرية والروسية والعربية.

الدعوة عامة للجميع … فاهلا وسهلا بكم …

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/34774

Promocija knjige Sabah Al-Zubeidia “Odlazak”

Promocija knjige Sabah Al-Zubeidia “Odlazak” biće održana 30.11. 2012. od 19:00, u  KC Nea Pangea, Beograd, Crnogorska 8 (kod Brankovog mosta) uz predstavljanje dve njegove ranije knjige – “Pesme prognane ptice” i “Senke sanja”.
Sabah Al-Zubeidi irački je pesnik, pisac i slobodni novinar. Piše na srpskom i arapskom jeziku. U Beograd je došao 1977. godine na studije. Po zanimanju je agronom. Pisanjem se bavi još od detinjstva a još od leta 1970. objavljuje pesme po arapskim i iračkim časopisima i novinama. Piše ljubavnu i rodoljubivu poeziju.

Uvodnu reč održaće književnik Miroslav Mišel Boltres, koji je napisao predgovor za knjigu “Odlazak”.

Ambijent će upotpuniti radovi akademske slikarke Olge Lukich iz Rusije, uz srpsko-rusku muziku profesorke klavira i gitare, takodje iz Rusije, Elene Stanisavljevic. Voditeljka programa biće Lina Aburas.
Citav program bice dvojezican, srpsko – arapski.
U toku večeri promotivna cena knjige – 300 dinara.
Povrh svega ocekuju vas mnogobrojna iznenadjenja.
Dobro ste nam došli – WELCOME.
*********
احتفائية بمناسبة صدور المجموعة الشعرية ” الرحيل ” للشاعر العراقي صباح سعيد الزبيدي
يدعوكم مركز نيا بانيجا الثقافي البلغرادي والشاعر العراقي صباح سعيد الزبيدي يوم الجمعة المصادف 30.11.2012 وفي تمام الساعة السابعة مساء لحضور الاحتفائية بمناسبة صدور المجموعة الشعرية الجديدة ” الرحيل ” وكذلك سيتم تقديم المجموعات الشعرية السابقة ” اغاني طائر المنفى ” و ” أطياف حالمة ” وبطبعاتها العربية والصربية .
وبالاضافة لتقديم الشاعر صباح الزبيدي مجموعاته الشعرية سيقوم الشاعر والاديب الصربي ميروسلاف ميشيل بولترس بقراءة مقدمة المجموعة الشعرية” الرحيل ” والتي كتبها ووضح فيها انطباعاته عن الشاعر الزبيدي وقصائده .
والجدير ذكره هنا ان الامسية ستقوم بادارتها الطالبة الفلسطينية لينا ابو راس طالبة كلية اللغات قسم اللغة العربية / جامعة بلغراد وباللغتين العربية والصربية وستكون الفنانة الروسية اولغا لوكيتش ضيفا خلال هذه الامسية وستقدم لوحاتها الفنية الجدارية وستقدم استاذة البيانو والقيثار الروسية ايلينا ستانيسافليفتش مقاطع موسيقية روسية وصربية.
هذا وستتخلل الامسية فقرات فنية اخرى ستعلن خلال الايام القادمة…
الدعوة عامة للجميع … فاهلا وسهلا بكم …

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/34741

Pesnički konkurs MESOPOTAMIA INTERNATIONAL POETRY DAY 2012

U čast godišnjice postojanja Mesopotamia Cultural Center, Beograd dana 15. 01. 2012 godine, objavljujemo  pesnički konkurs  MESOPOTAMIA  INTERNATIONAL POETRY DAY 2012 , koji se održava u junu mesecu 2012. godine u Beogradu .Imena učesnika , tačan termin  i lokaciju održavanja Dana, biće naknadno blagovremeno objavljena. A na jesen 2012  štampaće se i zbornik učesnika ove  manifestacije. Konkurs je otvoren  do 15. maja 2012. godine. Poziv je otvoren za sve pesnike iz bivše Jugoslavije kao i za pesnike iz ostalih zemalja širom sveta.

USLOVI KONKURSA:

Svi pesnici šalju po jednu  pesmu na maksimum dve A4 strane sa fontom 14 a razmakom među stihovima 1.5.

Tema je slobodna. Pesnici pesme šalju na sledećim maternjim jezicima: srpski( ćirilićno i latinično pismo ) ,Hrvatski, hrvatsko- srpski ili srpsko-hrvatski i na BHS jeziku regiona. Ostali pesnici koji govore jezicima iz bivše Jugoslavije i jezicima manjina sa ovih prostora, pesmu šalju  na maternjem  i  prevodom na srpskom.

Svi pesnici širom sveta šalju pesmu na maternjem jeziku uz srpski prevod. Arapskim pesnicima omogućujemo kvalitetan prepev.

Troškove puta snose pesnici. Obezbeđujemo obrok i eventualno noćenje.

Žiri će proglasiti istog dana tri pobedničke pesme koje će biti i nagrađene.

Događaj će biti prenošen i emitovan  na TV stanicama i štampanim medijima  u Srbiji i širom sveta.

Pesme se šalju u  Wordu 2003-2007 ili PDF formatu na sledeći mail. 

                      Email : mesopotamia.company@yahoo.com

Napomena: Sve pesme moraju pored imena pesnika da imaju i adresu autora, grad i državu u kojoj žive i državljanstvo kao i kontakt telefon .  

*****

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/28679

DVA PANJA

 

DVA PANJA

Pesnik : Sabah Al-Zubeidi

Sam u životu

Ostavljen od svoga voljenja

Srce mi lupa

Od bolnih jecaja

Jer nade nemam

Da je vratim

A na bregu godina

Ostao sam slomljenog krila

Duša je moja samotna

Proleće prohujalo je brzo

Vrtovi naši

Ostaše bez vrabaca

A ljubav je retka.

Svakog jutra

Spokojno se budim

Jer ona nikad

sa mnom biti neće

A mogli smo

Opet da je probamo

I ruku pod ruku

Da šetamo drumom života

Kao bezbrižni par

Jedno drugom u zagrljaju

Oklevali smo…

A sudbina naša

Tako je htela,

Sada suviše je kasno

Na oštrici ostali smo

Razdvojenog mača

U životnoj jeseni

Iz dana u dan

Vatra nade

u srcima gasne

Ljubavi više nema

U šumi života

Sada smo sami

Kao dva panja.

*****

Beograd

07.01.2012. godine.

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/28345

JEDNOGA DANA

JEDNOGA  DANA

Pesnik: Sabah Al-Zubeidi

Na stanicama života

Čekah tebe

Ženo mladosti moja

Anđele mojih snova

Novo je proljeće došlo

Iako zimska mećava briše.

Čekah te !

Gospođo moja

Saputnico – moje boli

U noćima od leta do zime

Dovratak života si moga

Ne bežah ja

Od susreta sa tobom

U tebe bejah siguran

Šaputajući samo ime tvoje.

Sećaš li se onog dana

Kada smo šetali

Ulicama grada naših mladosti

I kada  gazili  smo

Prvi sneg koji na tle je pao

U jednom Sarajevskom parku

Tada smo se prvi put poljubili.

Sećam se zaveta tvojih očiju

I reči tvojih

da me voliš

A u trenucima bola i tuge

Na stolu rastanaka

Čaše behu prazne

Kada si ustala

I bez reči

Otišla.

Od kada te nema

Sve moje zore ostale su puste

bez tebe je život tako jadan

A u jutarnjem snu,

Ponekad te srećem

Jesi tu

A na prozorima kiše

Osećam miris tvoje kose.

O, da znaš

koliko čaša vina

puklo mi je u rukama

koliko pesama u tuge pretvorih.

Jednoga dana

Kada ti ljubavi nedostaje

Izaberi čas i dođi

U srcu mome

Dovoljno mesta ima za tebe

U svakoj si pesmi

Večan si mi san.

ženo !

Srce vazda je spremno

Tvoju ljubav da prihvati

I na vratima zore

Zagrli me poput deteta

Što majčino mleko želi.

*****

Beograd,

14.03.2011

 

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: http://poezijascg.com/poezija/archives/27920

Pages: 1 2 Next

Load more