Vladika Niški Irinej u Trebotinu
Autor Ljuba Obrad   
Tuesday, 13 February 2007
IzgradnjaCrkve u Trebotinu

Vladika Niški Irinej je 11.02.2007. godine posetio Trebotin i razgledao mesto, koje su za izgradnju Crkve, predložili gradjani ovog sela.


Vladika Niški Irinej

Inicijativu za izgradnju crve dao je mesni odbor Trebotin, a podržali su je gradjani naseljenog Mesta Trebotin i protonamesnik Milan Veljković. Gradjani su za tu namenu osnovali nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje  gradjanja *TREBOTIN*,  sa ciljem: izgradnja crkve u Trebotinu, izgradnja pomoćnih prostorija i kapele, proširenje i uredjenje groblja u Trebotinu i rešavanje svih ostalih pitanjima od interesa za članove udruženja, a u vezi sa selom Trebotin.

Vladika je pažljivo razgledao predloženo mesto i na kraju svoje posete dao blagoslav da  se Crkva izgradi na mestu *Kod Krušaka* u Donjoj mali u Trebotinu.


Vladika Niški Irinej - Ovo je mesto za izgradnju crkve

Na  skupštini udrženja gradjana *TREBOTIN*, održanoj istog dana u velikoj sali Domu kulture u Trebotinu, izabran je upravni odbor udruženja čiji je predsednik Čolić Borisav  i nadzorni odbor udruženja čiji je predsednik Ljubodrag Obradović, dipl.ecc.


Protonamesnik Milan Veljković, Predrag Ćirić - Zapisničar i
Ljubodrag Obradović i Simić Rade - Članovi radnog predsedništva
na osnivačkoj skupštini udruženja gradjana Trebotin.Nikolić Milosav, Stojković Radiša, Simić Velisav, Vučković Slobodan,  
Todosijević Saša i Pršić Mileta


Stojanović Lazar, Petronijević Raka, Simić Tomislav,
Simić Branko i Obradović Momčilo


Milosavljević Milan - član radnog predsedništva, Miljković Ljubodrag,
 Radmanovac Slobodan i Nikolić Milosav


Vladika Niški Irinej sa saradnicima i gradjanima razgleda mesto za crkvu


Vladika Niški Irinej - Detalji iz obilaska terena


Vladika Niški Irinej - u razgovoru sa gradjanima


Vladika Niški Irinej - Male konsultacije sa saradnicima


Branko Simić (u šeširu) - prvi donator za izgradnju crkve u
Trebotinu,  u razgovoru sa Vladikom Niškim IrinejomVladika Niški Irinej - Pogled sa strane na mesto za izgradnj Crkve


Protonamesnik Milan Veljković, Rade Simić i Milan Milosavljević
 na skupštini udruženja


Miletić Miodrag - blagajnik udruženja, diskutuje


Posetioci sastanka na kome je izabrano rukovodsvo udruženja
Poslednji put ažurirano ( Tuesday, 27 March 2007 )