Radenko Nastić

Pages: Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next

Najkomentarisanije objave

  1. *** Radenko Nastić — 2 comments
  2. *** Radenko Nastić — 1 comment
  3. *** Radenko Nastić — 1 comment
  4. Česma- Radenko Nastić — 1 comment
  5. *** Radenko Nastić — 1 comment

Author's posts

*** Radenko Nastić

243 пута прочитано

Čekaš:u maglu zalaska kroči
I noć poslednja sinu
Vi ste to zar?
I zarom probodene oči.

Posle,osvrnuti se htela
Duž zidova prugasto-sivih
Oprosti!-noć vrela
Oprosti!Niko iza ne živi.

Čekaš:i sed je ušao
I nikog da razmakne zavesu
Iza kulisa klovn tiho reče:
Mi se znamo,dobro veče.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/43386

*** Radenko Nastić

332 пута прочитано

O, blaženstvo jutra,mile seni
Ključar nevidni odškrinu dveri.Bi svetlost.
Potoci neugasivi žedj da utole.
Neizrecivo u tebi jedino Večan
O kako malen se glasim
U stvarima oku prisnim.

Dubinom poteklo,Bezglasno
Bezmerje-bol.
Krila-bol.
Konjanici!Konjanici!-zrak me opi
Sunce vrisak.Poljem vrisak.

Tajnopisu dalji,
Ruka ispružena da zagrli prisutnost
U kakvu to odsutnost vodi?
Nebesno,u tebi jedino Večan
Ponirem li u Smirenje?
Kad otvore se dveri,da oglase Prezrenje

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/43280

*** Radenko Nastić

244 пута прочитано

***
U krošnji drveta nekad smo se krili
Da bi za trenutak bliži Suncu bili.

Da podjemo pesmo u visine sada
S istim onim žarom kao i nekada?

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/42910

*** Radenko Nastić

283 пута прочитано

Zima.Snežna belina
Katalog olujni prelistava.
Drhturi u oknu mraz-violina
Sablast-senka u hodnicima spava.

Zverinjim krikom izujedali jutro
Svejutarnje uhode,fariseji dana
Snežnom ulicom paperjasti prosjaci
Umiru stidno.Vetar šapće:“Osana“.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/42430

*** Radenko Nastić

278 пута прочитано

Zastao si za tren
Sam među svima
Tišinu raskinu zvuk
To sa grane pade list
(bakrene boje,sjajan i čist)
Kao i mnoštvo stvari
Već je u tvojoj glavi našao mesto
Živeće koliko i ti
Sličan nevidljivoj niti
Što u vremenu spaja
Početak novi sa očima kraja.

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/42426

***Radenko Nastić

416 пута прочитано

Kad shvatiš neshvatljivo
I dokučiš nedokučivo
Ko će te spasiti od sebe?
Dok nem toneš u reči odbegle.

Žižak svetla proguta tama
Pobeda je poraz.Ko ume da misli?
Ko će te spasiti od sebe?
Dok zasužnjena misao ti vanvremeno zebe.

Kroz prizmu posmatrano stvarno
Horizont u H pretvara
Ko će te spasiti od sebe?
Dok nem toneš u reči odbegle.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/42264

*** Radenko Nastić

236 пута прочитано

Još govori Gospod:što se
poniješe kćeri Sionske
Knjiga proroka Isaije (3,16)

Podne je bilo.U Lepoti gorda
Vetrova je kći ukrasila lice
I suzu je htela hitnuti visoko
I zvezde da trone otmenost krivice.

Gore!-U dubinu plavu
Paučina tako u podnevnu jaru
Hitne dragulj sjaja
Tako ptica krilom-krikom u požaru.

Jezero je bilo.
Uglačanog stakla osmehnutost-kob
I mnoštva što hita rola-likovanje
I Semiramidin „jedan dan“.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/42195

*** Radenko Nastić

184 пута прочитано

Porcelanski mir
Blagost beline
Prstiju pir
Dirke paučine.

Getsimanski sumrak,tišina
U setnom snu krinoline
Ko čeka pred vratima?
Ko dželat je?Ko žrtva?

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/42135

*** Radenko Nastić

201 пута прочитано

Gordošću oplakano,o moje sutra
Pseći pokorno za carsku ložnicu put,
Tamo gde serafim krilima let
Dubokim naklonom dželatu pod skut.

Tamo gde otmenost odežda-plot,
O moje sutra,prezreh te u čas
Kad Juda dotače me,u čas
Kad svet sagledah kroz raširene zene.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/41937

*** Radenko Nastić

458 пута прочитано

…Gle,ognjena kola i ognjeni konji
rastaviše ih,i Ilija otide u vihoru na nebo
Druga knjiga o carevima (2,11)

Sve je više Jezavelja,a Proroka niotkuda
U slavu boga Vala ribari ljudskih duša
Samovolju slobodom zovu,
I niko više ne veruje u Čuda.

I Pravednih Navuteja nema
Odrekli se nasledstva otaca svojih.
Samo lažnih svedoka glas
Put za Ninivu kazuje.

Da li je Levijatan-progres
Ognjenih kola glasnik?
Da li to svet na potoku Kisonu
Zagledan u šareni kaleidoskop želja
Sahranjuje sećanje na Petak?

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/41745

Pages: Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next

Load more