Sabah

Sabah Al-Zubeidi

Sabah Al-Zubeidi ,Irački pesnik, pisac i slobodni novinar. Piše na srpskom i arapskom. Rođen 12.11.1956. godine u gradu Al Amari na jugu Iraka. direktor Mesopotamia Media Center , direktor Mesopotamia Cultural Center. Email : sabahalzubeidi@yahoo.com

Pages: 1 2 Next

Najkomentarisanije objave

  1. MOJA OSTAJEŠ – Sabah Al-Zubeidi — 2 comments

Author's posts

Pesnički konkurs MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2019.“.

322 пута прочитано

Kulturni centar Mesopotamija – Beograd, Srbija
R A S P I S U J E
Pesnički konkurs MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2019.“.
مهرجان ميزوبوتاميا العالمي للشعر 2019
USLOVI KONKURSA:
Tema je slobodna.
Ne postoji starosna granica za učesnike.
Konkurs je otvoren od 01.06.2019 do 31.07.2019. godine.
Subota 07.09.2019 biće dan održavanja MEĐUNARODNOG FESTIVALA POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2019.“.
Svi pesnici šalju po jednu pesmu dužine do 30 stiha. Konkursna komisija neće razmatrati radove koji nemaju slova sa kvačicama (č,ć,ž,š,đ ako su pisana latiničnim pismom ili nj-њ, lj-љ ako su pisani ćiriličnim pismom), kao i radove koji prelaze 30 redova, sa proredima.
Pesnici pesme šalju na sledećim maternjim jezicima: srpski ( ćirilićno i latinično pismo) , hrvatski, hrvatsko- srpski ili srpsko-hrvatski i na BHS jeziku regiona. Ostali pesnici koji govore jezicima iz bivše Jugoslavije i jezicima manjina sa ovih prostora, pesmu šalju na maternjem jeziku.
Poziv je otvoren za sve pesnike iz bivše Jugoslavije kao i za pesnike iz ostalih zemalja širom sveta.
Pesme moraju biti autorske.
Za originalnost i sadržaj pesama, kao i štamparske greške, Kulturni centar Mesopotamija – Beograd, ne snosi odgovornost.
Troškove dolaska / odlaska i boravka u Beogradu za vreme festivalu snose pesnici..
Konkursna komisija će proglasiti tri pobedničke pesme koje će biti i nagrađene.
Takođe biće zahvalnice i pohvalnice za kniјževne klubove i drugu koji će biti prisutni tog dana na festivalu.
Sve pesme moraju pored imena pesnika da imaju i adresu autora, grad i državu u kojoj žive i državljanstvo kao i kontakt telefon i elektronskom adresom.
Pesme se šalju u Wordu 2003-2007, fontom times new roman, veličina fonta 12 i dostaviti isključivo u elektronskoj formi, ne dolazi u obzir poslati preko fb. Obavezno napisati u naslovu mejla Mesopotamija 2019 na adresu:
sabahalzubeidi@yahoo.com
Za učešće obavezna je kotizacija u iznosu od 1000,00 dinara po autoru,
Kotizaciju možete izvršiti
U Srbiji:
Nalog za uplatu
Šifra plaćanja : 189
Valuta : RSD
Iznos : = 1000,00 RSD
Račun primaoca : 265-5117702-61 Raiffeisen BANK
Svrha uplate : uplata za zbornik “Mesopotamija 2019.”
Primalac : Sabah Al-Zubeidi
Za uplate iz inostranstva kotizacija iznosi 8 € + 10 € za poštarinu = 18 €
preko Western Union-a ili međunarodna poštanska uputnica u Pošti:
Sabah Al-Zubeidi
Meštrovićeva 44/16
11010 Beograd, Serbia
Mob. Tel. : +381644418423
Svakom autoru pripada po jedan primerak Zbornik koji će moći da se preuzme lično dok će svima koji ne mogu lično preuzeti svoj primerak, isti biti poslat poštom, s tim da poštarinu plaća primalac.
Molim Vas da radove i kotizaciju pošaljete što pre.
Imena učesnika , tačan termin i lokaciju održavanja MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2019.“., biće naknadno blagovremeno objavljen.
Za sve eventualna pitanja dostupan je mail:
sabahalzubeidi@yahoo.com
Srdačno se zahvaljujem na saradnji…
S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
direktor Kulturnog centra Mesopotamija – Beograd, Srbija

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/60864

Pesnički konkurs MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2018.“.

375 пута прочитано

Kulturni centar Mesopotamija – Beograd, Srbija
R A S P I S U J E
Pesnički konkurs MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2018.“.
مهرجان ميزوبوتاميا العالمي للشعر 2018
USLOVI KONKURSA:
Tema je slobodna.
Ne postoji starosna granica za ušesnike.
Konkurs je otvoren od 21.07.2018 do 31.08.2018. godine.
Svi pesnici šalju po jednu pesmu dužine do 32 stiha. Konkursna komisija neće razmatrati radove koji nemaju slova sa kvačicama (č,ć,ž,š,đ ako su pisana latiničnim pismom ili nj-њ, lj-љ ako su pisani ćiriličnim pismom), kao i radove koji prelaze 32 redova, sa proredima.
Pesnici pesme šalju na sledećim maternjim jezicima: srpski ( ćirilićno i latinično pismo) , hrvatski, hrvatsko- srpski ili srpsko-hrvatski i na BHS jeziku regiona. Ostali pesnici koji govore jezicima iz bivše Jugoslavije i jezicima manjina sa ovih prostora, pesmu šalju na maternjem jeziku.
Poziv je otvoren za sve pesnike iz bivše Jugoslavije kao i za pesnike iz ostalih zemalja širom sveta.
Pesme moraju biti autorske.
Za originalnost i sadržaj pesama, kao i štamparske greške, Kulturni centar Mesopotamija – Beograd, ne snosi odgovornost.
Troškove dolaska / odlaska i boravka u Beogradu za vreme festivalu snose pesnici..
Konkursna komisija će proglasiti tri pobedničke pesme koje će biti i nagrađene.
Takođe biće zahvalnice i pohvalnice za kniјževne klubove i drugu koji će biti prisutni tog dana na festivalu.
Sve pesme moraju pored imena pesnika da imaju i adresu autora, grad i državu u kojoj žive i državljanstvo kao i kontakt telefon i elektronskom adresom.
Pesme se šalju u Wordu 2003-2007 ili PDF formatu i dostaviti isključivo u elektronskoj formi, ne dolazi u obzir poslati preko fb. Obavezno napisati u naslovu mejla Mesopotamija 2018 na adresu:
sabahalzubeidi@yahoo.com
Za učešće obavezna je kotizacija u iznosu od 600,00 dinara po autoru,
Kotizaciju možete izvršiti
U Srbiji:
Nalog za uplatu
Šifra plaćanja : 189
Valuta : RSD
Iznos : = 600,00
Račun primaoca : 265-5117702-61 Raiffeisen BANK
Svrha uplate : uplata za zbornik “Mesopotamija 2018.”
Primalac : Sabah Al-Zubeidi
Za uplate iz inostranstva kotizacija iznosi 5 € + 10 € za poštarinu = 15 €
preko Western Union-a:
Sabah Al-Zubeidi
Meštrovićeva 44/16
11010 Beograd, Serbia
Mob. Tel. : +381644418423
Svakom autoru pripada po jedan primerak Zbornik koji će moći da se preuzme lično dok će svima koji ne mogu lično preuzeti svoj primerak, isti biti poslat poštom, s tim da poštarinu plaća primalac.
Molim Vas da radove i kotizaciju pošaljete što pre.
Imena učesnika , tačan termin i lokaciju održavanja MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2018.“., biće naknadno blagovremeno objavljen.
Takođe u festivalu biće predstavljanje LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE.
Za sve eventualna pitanja dostupan je mail:
sabahalzubeidi@yahoo.com
Srdačno se zahvaljujem na saradnji…
S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
direktor Kulturnog centra Mesopotamija – Beograd, Srbija

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/58186

Zbornik poezije „ BOŽANSTVENA ŽENO “

325 пута прочитано

Zbornik poezije „ BOŽANSTVENA ŽENO “
Kulturni center Mesopotamija – Beograd, Srbija povodom 8 marta 2018., poziva vas da ušetvujujete u zborniku poezije „ BOŽANSTVENA ŽENA “.
Uslovi ušešća:
1. Tema je žena ili ljubavna pesma.
2. Svaki autor može poslati jednu pesmu, ne dužu od 32 stihova; pesme slati u Wordu, (Times New Roman, font slova 12, prored 1.5) latinica, ili ćirilica, razume se, sa karakterestičnim slovima: ć,č,š,ž,đ i (makedonskim, slovenačkim , sa prevodom. Uz pesmu treba poslati i prevod na srpski jezik).
3. Pravo učešća imaju pesnici sa prostora bivše Jugoslavije, bez obzira na starosno doba i mesto prebivališta kao i za pesnike iz ostalih zemalja širom sveta. Svi pesnici širom sveta šalju pesmu na maternjem jeziku uz srpski prevod.
4. Za učešće na zborniku obavezna je kotizacija u iznosu od 500,00 dinara po autoru,
Kotizaciju možete izvršiti
U Srbij:
Nalog za uplatu
Šifra plaćanja : 189
Valuta : RSD
Iznos : = 500,00
Račun primaoca : 265-0000005117702-61 Raiffeisen BANK
Svrha uplate : uplata za zbornik „ BOŽANSTVENA ŽENO “.
Primalac : Sabah Al-Zubeidi
5. Pesme poslati isključivo na mail: sabahalzubeidi@yahoo.com . Obavezno napisati u naslovu mejla ZA ZBORNIK „ BOŽANSTVENA ŽENO “ a ne dolazi u obzir poslati preko fb.
6. Radove potpisati punim imenom i prezimenom, sa adresom stanovanja i kontakt telefonom.
7. Uz radove dostaviti dokaz o uplati kotizacije.
8. Učesnicima se ne plaća autorsko pravo, a radovi se ne vraćaju.
9. Poziv traje od 05.01.2018. do 05.02.2018.
10. Zbornik će biti promovisan u martu 2018.. .Imena učesnika , tačan termin i lokaciju održavanja promocije zbornika, biće naknadno blagovremeno objavljen.
11.Svakom autoru pripada po jedan primerak Zbornik koji će moći da se preuzme na promociji dok će svima koji ne mogu lično preuzeti svoj primerak, isti biti poslat poštom, s tim da poštarinu plaća primalac.
Za sve eventualne sugestije i pitanja dostupan je mail: sabahalzubeidi@yahoo.com.
Srdačno se zahvaljujem na saradnji…
S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
direktor Kulturnog centra Mesopotamija – Beograd, Srbija.

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/56769

Pesnički konkurs MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2017.“.

303 пута прочитано

Kulurni centar Mesopotamija – Beograd, Srbija
i
Književni klub „ GILGAMEŠ “ – Beograd, Srbija
R A S P I S U J U
Pesnički konkurs MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2017.“.
USLOVI KONKURSA:
Tema je slobodna.
Učešće na konkursu se ne plaća.
Konkurs je otvoren od 18.03.2017 do 18.05.2017. godine.
Svi pesnici šalju po jednu pesmu dužine do 32 stiha. Konkursna komisija neće razmatrati radove koji nemaju slova sa kvačicama (č,ć,ž,š,đ ako su pisana latiničnim pismom ili nj-њ, lj-љ ako su pisani ćiriličnim pismom), kao i radove koji prelaze 32 redova, sa proredima.
Pesnici pesme šalju na sledećim maternjim jezicima: srpski ( ćirilićno i latinično pismo) , Hrvatski, hrvatsko- srpski ili srpsko-hrvatski i na BHS jeziku regiona. Ostali pesnici koji govore jezicima iz bivše Jugoslavije i jezicima manjina sa ovih prostora, pesmu šalju na maternjem i prevodom na srpskom.
Poziv je otvoren za sve pesnike iz bivše Jugoslavije kao i za pesnike iz ostalih zemalja širom sveta.
Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju.
Troškove dolaska / odlaska i boravka u Beogradu za vreme festivalu snose pesnici..
MEĐUNARODNI FESTIVAL POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2017.” , koji se održava u Beogradu . Imena učesnika , tačan termin i lokacija održavanja, biće naknadno blagovremeno objavljena.
Konkursna komisija će proglasiti tri pobedničke pesme koje će biti i nagrađene.
Takođe biće zahvalnice i pohvalnice za kniјževne klubove i drugu koji će biti prisutni tog dana na festivalu.
Pesme se šalju u Wordu 2003-2007 ili PDF formatu na sledeći mail.
Email (za konkurs):
sabahalzubeidi@yahoo.com
Napomena:
Sve pesme moraju pored imena pesnika da imaju i adresu autora, grad i državu u kojoj žive i državljanstvo kao i kontakt telefon .
Ne postoji starosna granica za ušesnike.
Takođe u festivalu biće predstavljanje prvog broja časopisa GILGAMEŠ i LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE.
O datumu , mestu i vremenu održavanja MEĐUNARODNOG FESTIVALA POEZIJE „ MESOPOTAMIJA 2017.“ predstavljanje časopisa GILGAMEŠ i LEKSIKONA SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE i odabranih autora biće održano u Beogradu, o detaljima ćete biti blagovremeno obavešteni.
Za sve eventualna pitanja dostupan je mail:
sabahalzubeidi@yahoo.com
Srdačno se zahvaljujem na saradnji…
S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
direktor Kulurnog centra Mesopotamija – Beograd, Srbija
i
Predsednik Književnog kluba „ GILGAMEŠ “ – Beograd, Srbija

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/54213

LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE

305 пута прочитано

LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE
معجم الشعراء المعاصرين من جمهورية صربيا
Književni klub „ GILGAMEŠ“ – Beograd, pristupio je realizaciji projekta pod nazivom: „ LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE“ dvojezično na: srpskom, kao i prevod svih pesama na arapskom jeziku.
Predstavljanje LEKSIKON SAVREMENIH PESNIKA IZ REPUBLIKE SRBIJE i odabranih autora biće održano u Beogradu, o detaljima ćete biti blagovremeno obavešteni.
Treba poslati jednu pesmu, ne dužu od 24 stihova; pesme slati u Wordu, (Times New Roman, font slova 12, prored 1.5) jezik – srpski – latinica, ili ćirilica, razume se, sa karakterestičnim slovima: ć,č,š,ž,đ i. Tema je slobodna.
Pesme moraju biti autorske.
Za originalnost i sadržaj pesama, kao i štamparske greške, Književni klub „ GILGAMEŠ“ – Beograd, ne snosi odgovornost.
Pravo učešća imaju pesnici iz Republike Srbije, i državljani Srbije koji žive van Repulike Srbije bez obzira na starosno doba i mesto prebivališta.
Pesme dostaviti isključivo u elektronskoj formi na adresu:
sabahalzubeidi@yahoo.com
Kotizacija može izvršiti:
Nalog za uplatu
Šifra plaćanja : 189
Valuta : RSD
Iznos : = 1.000,00
Račun primaoca : 265-0000000367550-53 Raiffeisen BANK
Svrha uplate : uplata za leksikon.
Primalac : Sabah Al-Zubeidi
Svi autorski radovi biće objavljeni zajedno sa autorskim radom na srpskom i prevodom na arapski.
Radove potpisati punim imenom i prezimenom, adresom, brojem telefona i elektronskom adresom.
Radove poslati najkasnije od 21.05.2015.g. do 20.06.2015.g. sa naznakom ”za Leksikon ”.
Svima koji ne mogu lično preuzeti svoj primerak, isti biti poslat poštom, s tim da poštarinu plaća primalac.
Molim Vas da radove i kotizaciju pošaljete što pre.
Za sve dodatne informacije obratiti se na imejl :
sabahalzubeidi@yahoo.com
S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
Predsednik kluba

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/47936

KONKURS „ NEK’ ŽIVI LJUBAV “

277 пута прочитано

KONKURS „ NEK’ ŽIVI LJUBAV “
Književni klub „ GILGAMEŠ“ – Beograd, Srbija. , u okviru svojih književnih aktivnosti i u čast osnivanja kluba, raspisuje KONKURS „ NEK’ ŽIVI LJUBAV “.
Uslovi konkursa:
1. Konkurs je tematski.
2. Svaki autor može poslati jednu pesmu, ne dužu od 32 stihova; pesme slati u Wordu, (Times New Roman, font slova 12, prored 1.5) latinica, ili ćirilica, razume se, sa karakterestičnim slovima: ć,č,š,ž,đ i (makedonskim, slovenačkim , sa prevodom. Uz pesmu treba poslati i prevod na srpski jezik).
3. Pravo učešća imaju pesnici sa prostora bivše Jugoslavije, bez obzira na starosno doba i mesto prebivališta.
4. Za učešće na konkursu obavezna je kotizacija u iznosu od 500,00 dinara po autoru,
Kotizacija može izvršiti
U Srbiji
Nalog za uplatu
Šifra plaćanja : 189
Valuta : RSD
Iznos : = 500,00
Račun primaoca : 265-0000000367550-53 Raiffeisen BANK
Svrha uplate : uplata za zbornik
Primalac : Sabah Al-Zubeidi
Van Srbija
Kotizacija se može izvršiti na moje ime i to je 10 Euro preko Western uniona ( 10 Euro su za 1 zbornik + troškovi poštarine) i takođe ćete dobiti zajedno i besplatan 1 primerak prvi broj časopisa GILGAMEŠ i besplatno člansku kartu kluba.
Sabah Al-Zubeidi
Meštrovićeva 44/16
11010 Beograd – Srbija
Mob.tel. + 38161 2643013
5. Pesme poslati isključivo na mail: sabahalzubeidi@yahoo.com . Obavezno napisati u naslovu mejla ZA ZBORNIK a ne dolazi u obzir poslati preko fb.
6. Radove potpisati punim imenom i prezimenom, sa adresom stanovanja i kontakt podacima.
7. Uz radove dostaviti dokaz o uplati kotizacije.
8. Učesnicima konkursa se ne plaća autorsko pravo, a radovi se ne vraćaju.
9. Konkurs traje do 16.11.2014.
10. Zbirka će biti promovisana 27.12.2014.
11.Svakom autoru pripada po jedan primerak Zbirke koji će moći da se preuzme na promocija dana 27.12.2014., dok će svima koji ne mogu lično preuzeti svoj primerak, isti biti poslat poštom, s tim da poštarinu plaća primalac. Takođe će dobiti besplatno i prvi broj časopisa za književnost, kulturu i umetnost “ GILGAMEŠ “ i besplatno člansku kartu kluba.
Za sve eventualne sugestije i pitanja dostupan je mail: sabahalzubeidi@yahoo.com.
S poštovanjem…
Sabah Al-Zubeidi
Predsednik kluba
Gilgameš

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/44890

Promocija zbornika Mesopotamija – Međunarodni dan poezije 2012, 2013 i 2014

524 пута прочитано

10277755_10202111427763462_3386267867274255784_nPromocija zbornika Mesopotamija – Međunarodni dan poezije 2012, 2013 i 2014
Poštovani prijatelji!
Pozivamo vas na promociju zbornika Mesopotamija – Međunarodni dan poezije 2012, 2013 i 2014 koja će se održati u ponedeljak 30.06.2014. u 17 h , u Kulturnom centru “ Nea Pangea , Beograd, Crnogorska 8 ( kod Brankovog mosta ).
Biće nam drago i unapred se radujemo susretu sa Vama koji ste učestvovali u stvaranju ovih prelepih zbornika , takođe pozivamo sve ljubitelje pisane reči, književnike, umetnike i ostale građane da prisustvuju ovom kulturnom događaju.
Biće i dodela zahvalnica , specijalna priznanja i nagrade…
Tokom večeri IZNENAĐENJA za prisutne !
Nastaviti čitanje

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/42729

Pesnički konkurs Mesopotamija – Međunarodni dan poezije 2014

252 пута прочитано

III INTERNACIONALNI POETSKI DAN 2014. – BEOGRAD, SRBIJA

Kulturni Centar Mesopotamija – Beograd, Srbija

RASPISUJE

Pesnički konkurs Mesopotamija – Međunarodni dan poezije 2014

MESOPOTAMIA INTERNATIONAL POETRY DAY 2014

objavljujemo pesnički konkurs MESOPOTAMIA INTERNATIONAL POETRY DAY 2014 , koji se održava dana 03.05.2014. godine u Beogradu .Imena učesnika , tačan termin i lokaciju održavanja Dana, biće naknadno blagovremeno objavljena. Konkurs je otvoren od 23.12.2013 do 15.03.2014. godine. Poziv je otvoren za sve pesnike iz bivše Jugoslavije kao i za pesnike iz ostalih zemalja širom sveta.

USLOVI KONKURSA:

Svi pesnici šalju po jednu pesmu dužine od 12 do 24 reda .

Tema je slobodna.

Pesnici pesme šalju na sledećim maternjim jezicima: srpski( ćirilićno i latinično pismo) ,Hrvatski, hrvatsko- srpski ili srpsko-hrvatski i na BHS jeziku regiona. Ostali pesnici koji govore jezicima iz bivše Jugoslavije i jezicima manjina sa ovih prostora, pesmu šalju na maternjem i prevodom na srpskom.

Obavezna kraća biografija autora.

Radovi poslati na konkurs se ne vraćaju.

Troškove dolaska/odlaska i boravka u Beogradu snose pesnici .

Žiri će proglasiti dana 03.05.2014 pet pobedničkih pesama iz kategorije do 18 godina i pet pobedničkih pesama preko 18 godina koje će biti i nagrađene .

Takođe biće zahvalnice i pohvalnice za kniјževne klubove i drugi koji će biti prisutni tog dana .

 

Pesme se šalju u Wordu 2003-2007 ili PDF formatu na sledeći mail.

Email  (za konkurs):

mesopotamia.culturalcenter@yahoo.com

Napomena:

Sve pesme moraju pored imena pesnika da imaju i adresu autora, grad i državu u kojoj žive i državljanstvo kao i kontakt telefon .

Obavezno dolazak pesnika i lično učestvovati i ne dolazi u obzir čitanje pesme pesnika koji nije u mogućnosti da učestvuje.

Ponovimo da nije dovoljno samo poslati pesmu nego obavezno doći i učestvovati i ne očekivati  rezultat dok ne budete došli i učestvovali u manifestaciji i da konkurs ima takmičarski karakter tj. treba svi koji su poslali svoje poezije da dođu lično da učestvuju u takmičenju.

Dana 03.05.2014 biće dodeljen zbornik za učesnike za 2012 i 2013. To jest pesnici koji su dolazili i učestvovali lično na manifestaciji 2012 i 2013.

Ne postoji starosna granica za ušesnika.

*****

Sabah Al-Zubeidi

direktor kulturni centar Mesopotamija

Beograd – Srbija

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/41597

Promocija knjige Sabah Al-Zubeidia “Odlazak”

219 пута прочитано

Pozivamo vas da prisustvujete promociji knjige pesama Sabaha Al Zubeidija, u utorak 12. marta u 18 sati, u Art klubu Centra za kulturu „Sirmiumart“- Sremska Mitrovica . Dobro nam došli!
odlazak

Sabah 5 knjiga 2

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/37696

ORHIDEJA

178 пута прочитано

ORHIDEJA

Pesnik : Sabah Al-Zubeidi

 

katarina - ohridejaU jednom jesenjem predvečerju

Banu preda me svojim obrazima

Obojenim bojom proleća

Pokaza se svojim stasom

Kao cvet orhideje

I likom zvezde slatkog glasa

U nemoj noći.

Kao Šeherezada

Kad je pričala Šehrijaru

Priče hiljadu i jedne noć

Preduhitrila me je

Pozdravom na mom jeziku

I – stade reč u mojim ustima !

No , jezik mi priskoči upomoć

Rekoh joj : govoriš mojim jezikom !?

Odgovori : pomalo.

Rekoh joj : kako se zoveš ?

Reče : Katarina.

Rekoh : lepo ime

Slava Bogu Stvoritelju.

*****

Beograd

12.12.2012.godine.

 

Stalna veza (link) ka ovom članku: https://poezijascg.com/poezija/archives/35022

Pages: 1 2 Next

Load more